ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 26 กันยายน 2559 ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเสนอรายละเอียดครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ 2560 ครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม. จำนวน 8 เครื่อง วงเงิน 1,600,000 บาท นั้น

          บัดนี้ วิทยาลัยฯ ได้จัดทำร่างคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้สถานประกอบการ บริษัท ห้างร้าน และ บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ เชื่ยวชาญได้พิจารณ์ให้ข้อเสนอแนะและข้อทักท้วง เพื่อให้เกิดความเหมาะสม เปิดเผย มีความโปร่งใส ยุติธรรมคุ้มค่าและประหยัด

 

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree