Friday , February 3 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

เรื่อง การประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ประกาศประกันอุบัติเหตุ66Download

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวส. (โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศDownload ขั้นตอนการปฏิบัติDownload รายชื่อ-01Download รายชื่อ-02Download นักเรียนศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก พิพม์ 1.ใบสมัครพิมพ์จากระบบออนไลน์ 2.ใบมอบตัว 3.ประวัตินักศึกษา 4.สัญญาค้ำประกัน ใบมอบตัวDownload ประวัตินักศึกษาDownload สัญญาค้ำประกันDownload

Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช.(โควต้า) ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศDownload รายชื่อDownload ขั้นตอนการปฏิบัติDownload นักเรียนศึกษาที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือก พิพม์ 1.ใบสมัครพิมพ์จากระบบออนไลน์ 2.ใบมอบตัว 3.ประวัตินักศึกษา 4.สัญญาค้ำประกัน ใบมอบตัว-1Download ประวัตินักศึกษา-1Download สัญญาค้ำประกัน-1Download

Read More »

เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะทางครุภัณฑ์และราคากลาง 2 รายการ

UlktrasonicDownload หุ่นยนต์งานเชื่อมDownload

Read More »

ประกาศ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งเอกสาร แคตตาล็อค รายการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียง

โฟลเดอร์เริ่มต้น-5Download

Read More »

ประกาศ การรับนักเรียนนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. เป็นกรณีพิเศษ(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโควต้า-66Download ใบสมัครโควตา-ปวช.66Download ใบสมัครโควตา-ปวส.66Download

Read More »