Saturday , December 3 2022

ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งออกเป็น ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) และ ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)   นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครขอทุนไว้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารด้านล่าง หรือคลิกที่ไฟล์แนบเพื่อดาวน์โหลด  ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา) Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน 5 ปีดาวน์โหลด Download รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน 2 ปีดาวน์โหลด

Read More »