Saturday , December 3 2022

แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ

งานสวัสดิการนักเรียน/นักศึกษา ได้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในการเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้บุคลากรทางการศึกษาโปรดศึกษาแนวปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

 

Check Also

ประกาศ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งเอกสาร แคตตาล็อค รายการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียง

โฟลเดอร์เริ่มต้น-5Download