Saturday , August 13 2022

แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ

งานสวัสดิการนักเรียน/นักศึกษา ได้จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในการเปิดภาคเรียน เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขอให้บุคลากรทางการศึกษาโปรดศึกษาแนวปฏิบัติและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

 

 

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวช.-2565Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวส.-2565Download