Monday , January 24 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษวิทยาศาสตร์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้สอบคักเลือกจำนวน 3 ราย ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1  มารายตัวในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.00 น.และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

Check Also

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน …