Saturday , August 13 2022

ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูพิเศษวิทยาศาสตร์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีผู้สอบคักเลือกจำนวน 3 ราย ขอให้ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกลำดับที่ 1  มารายตัวในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. – 15.00 น.และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 กรกฏาคม 2563

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวช.-2565Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวส.-2565Download