Saturday , December 3 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุนโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปีการศึกษา 2563 โดยแบ่งออกเป็น ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา) และ ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)   นักเรียน นักศึกษา ที่สมัครขอทุนไว้ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้จากเอกสารด้านล่าง หรือคลิกที่ไฟล์แนบเพื่อดาวน์โหลด 

ประเภททุน 5 ปี (ปวช. ต่อเนื่อง ปวส./อนุปริญญา)

ประเภททุน 2 ปี (ปวส./อนุปริญญา)