Monday , January 24 2022

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 104 ประจำเดือน มิถุนายน 2563

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนายการวิทยาลัยเทคนิคพรนะนครศรีอยุธยา เป็นประธานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับ ปวช.1 และ ปวส.1 ประกอบด้วย แผนกวิชาช่างไฟฟ้า แผนกวิชาช่างเชื่อม และแผนกวิชาระบบขนส่งทางราง เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง