Saturday , December 3 2022

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 110 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ วัดธรรมนิยม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง