Monday , January 24 2022

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 111 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคพระครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสมโรจน์พลายงามรองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาและนายประเสริฐ แสงโป๋ หัวหน้างานแนะแนว ฯ ได้ให้การต้อนรับคณะจากสำนักศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมติดตามผลการเรียน ความประพฤติ การจ่ายเงินทุนประจำภาคเรียนและประจำปีการศึกษาของนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 นางสาวมินตรา ทศกูล นักเรียนชั้นปวช.2 แผนกวิชาเมคคาทรอนิกส์ วันจันทร์ ที่ 11 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมชัยมงคล วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง