Saturday , December 3 2022

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 111 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

นายมนตรี หาเรืองทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายสมโรจน์ พลายงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาการศึกษาและนายประเสริฐ แสงโป๋ หังหน้างานแนะแนวฯ ได้ให้การต้อนรับคณะจากศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมติดตามผลการเรียน ความประพฤติ การจ่างเงินทุนของนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง