Saturday , December 3 2022

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 112 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

คณะครู นักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ถวายเทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันพฤหัาบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง