Saturday , December 3 2022

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 113 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยครูชัยวัฒน์ หัวหน้าแผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมเสวนาขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคดลาง 1 ร่วมกับเขตอุตสาหกรรมภาคกลาง

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง