Saturday , December 3 2022

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 115 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

นายสมโรจน์ พลายงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมโครงการปลูกป่าและป้องกันไฟป่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้นไม่ที่ปลุกได้แก่ ต้นยางนา ต้นพยูง ต้นสมอภิเภก และต้นประดู่ ณ วัดป่ายางทอง ต.บ้านม้า อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง