Saturday , December 3 2022

จดหมายข่าว ปีที่ 1 ฉบับที่ 118 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

คณะผู้บริหารครู เข้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง