Monday , January 24 2022

นัดหมายกิจกรรมจิตอาสาฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากงานกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา แจ้งบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน/นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาทุกท่าน ในวันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. วิทยาลัยฯ กำหนดพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ในเรา” ณ ศาลาทรงไทย หน้าตึกอำนวยการ จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีและขอกำหนดการแต่งกายโดยให้สวมใส่เสื้อสีเหลือง หรือชุดจิตอาสาพระราชทาน (ถ้ามี) สำหรับ ให้ ปวช. 1 ให้แต่งกายชุดลูกเสือ/เนตรนารี ตามปกติ

Check Also

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน …