Monday , January 24 2022

ประกาศรับสมัครครูพิเศษประจำปี งปม.2564 เพิ่มเติม 3 สาขาวิชา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครครูพิเศษเพิ่มเติม 3 สายาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ และสาขาวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน โดยมีคุณสมบัติตามไฟล์เอกสารแนบต่อไปนี้

Check Also

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน …