Saturday , August 13 2022

พิธีเปิดอาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน เทศกาลปีใหม่ 2564

วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้เกียรติเป็นประธานตรวจเยี่ยมในพิธีเปิดโครงการ “อาชีวะอาสา ร่วมด้วยช่วยประชาชน”เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่ ปี 2564พร้อมด้วยนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีนางสาวมยุรี  ศรีระบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พร้อมคณะครูและนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นำเสนอบูธดูแลรักษา/ซ่อมและเปลี่ยนถ่ายน้ำมัน เครื่องพร้อมจุดบริการกาแฟสด ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Check Also

ประกาศรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับ ปวช. และ ปวส. รอบ “โควตา” ปีการศึกษา 2565

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น , มัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อในรอบ โควตา ประกอบด้วยโควตาประเภทต่างๆ ดังนี้ โควตาประเภทเรียนดีโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านกีฬาโควตาประเภทความสามารถพิเศษ ด้านดนตรี ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาต่อรอบโควตา ให้ส่งเอกสารใบสมัครที่สถานศึกษาเดิม โดยทางสถานศึกษาเดิมจะรวบรวมส่งที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาภายในวันที่ …