Saturday , December 3 2022

จดหมายข่าว วันที่ 28 ธ.ค. 2563 พบสถานศึกษา สพฐ.พระนครศรีอยุธยา เขต 1

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 งานความร่วมมือฯ นำโดย ดร.ภาราดา  วงษ์สมบัติ หัวหน้างานความร่วมมือ ได้เข้าร่วมการประชุมกับสถานศึกษาสังกัด สพฐ. จ.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 เพื่อการประชาสัมพันธ์ วท.อย. และชี้แจงนโยบายของท่านผู้อำนวยการมยุรี ศรีระบุตร ในการให้โควตาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. เพิ่มเติมให้กับกลุ่มสถานศึกษาที่ลงนามความร่วมมือ โดยมี ดร.มงคล เฟื่องขจร , ครูอรรถพล  สุขีวุฒิ พร้อมด้วยนายประเสริฐ แสงโป๋ หน.งานแนะแนว ได้ชี้แจงรายละเอียดเงื่อนไขการขอทุนการศึกษาในส่วนของทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

Check Also

จดหมายข่าว วันที่ 29 ธ.ค. 2563 ประชุมจัดทำงบประมาณทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง