Saturday , December 3 2022

ลงนามความร่วมมือร่วมกับขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คณะผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา นำโดยนายอิทธิพล เสือม่วง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย ดร.ภาราดา วงษ์สมบัติ หน.งานความร่วมมือฯ และนายเสริม โพธิ์หอม หน.งานโครงการพิเศษฯ เข้าพบผู้บริหารขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อบ่ายของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เพื่อหารือทำความเข้าใจและทำข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการแต่งตั้งให้วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเป็นศูนย์จัดอบรมความรู้ภาคทฤษฎี ให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความประสงค์จะขอสอบใบอนุญาตขับขี่ประเภทต่างๆ

Check Also

ประกาศ การรับนักเรียนนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. เป็นกรณีพิเศษ(โควตา)ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศโควต้า-66Download ใบสมัครโควตา-ปวช.66Download ใบสมัครโควตา-ปวส.66Download