Sunday , December 5 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกลึงแบบตั้งโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Check Also

เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 ตามไฟล์เอกสารแนบ Download แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565Download