Monday , January 24 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยมีกำหนดการสอนดังนี้

ระดับ ปวช. ทดสอบวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น.
ระดับปวส. ทดสอบวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.
ผู้ที่ไม่เข้ารับการทดสอบวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าเรียนในทุกกรณี

โหลดเอกสารประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ตามนี้

Check Also

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน …