Monday , January 24 2022

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ค่าจ้าง 11,500 บาท จำนวน 3 อัตรา ด้วยวิธีการสมัครผ่านระบบ Online ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2564 สาขาที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

  1. ครูพิเศษ สาขาวิชาช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
  2. ครูพิเศษ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
  3. ครูพิเศษ สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ระบบการรับสมัคร Online จะเปิดให้ยื่นใบสมัครในวันที่ 27 พ.ค. 2564 เวลา 9.00 น. – 2 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. สามารถยื่นสมัคร Online โดยคลิ๊กที่นี้ (URL : https://bit.ly/3vpInx6) รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสารแนบพร้อมประกาศนี้

Check Also

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน …