Sunday , December 5 2021

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (ชก,ชส)

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ เพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2564 ค่าจ้าง 11,500 บาท จำนวน 2 อัตรา ได้แก่ ครูพิเศษสอบประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน จำนวน 1 อัตรา และครูพิเศษสอนประจำแผนกวิชาช่างก่อสร้าง จำนวน 1 อัตรา

ระบบการรับสมัคร Online จะเปิดให้ยื่นใบสมัครในวันที่ 4 มิ.ย. 2564 เวลา 9.00 น. – 8 มิ.ย. 2564 เวลา 16.00 น. สามารถยื่นสมัคร Online โดยคลิ๊กที่นี้ (URL : https://bit.ly/3fV22Qp) รายละเอียดอ่านเพิ่มเติมได้จากไฟล์เอกสารแนบพร้อมประกาศนี้

Check Also

ส่งหลักฐานมอบตัว ปีการศึกษา 2565

http://admission.ayuttech.ac.th แจ้งนักเรียนที่ยื่นสมัครและยืนยันเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในกาณีพิเศษ (รอบโควตา) ให้ดำเนินการส่งเอกสารหลักฐานประกอบการมอบตัวข้นทะเบียนเป็นนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ในระดับ ปวช. และ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2565 โดยแนบเอกสารที่จำเป็นดังนี้ รูปถ่ายชุดนักเรียนสถานศึกษาเดิม ขนาด 1 นิ้ว …