Monday , January 24 2022

Download เอกสารการชำระเงินมอบตัวขึ้นทะเบียน โควตา ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยได้กำหนดให้ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อกรณีพิเศษ รอบ โควตา ประจำปีการศึกษา 2565 ได้เข้าระบบยืนยันตัวตนในการเข้าเรียนเสร็จสิ้นเป็นที่เรียนร้อยแล้ว

ขอให้ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบการยื่นสมัครรอบโควตา ดำเนินการชำระเงินเพื่อขึ้นทะเบียนและมอบตัวเป็นนักเรียน/นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2565 ภายในวันที่ 1-4 ธันวาคม 2564 โดยสามารถโหลดเอกสารได้จาก http://ayuttech.appedr.com/edr/studentEnrollmentRegisterFeeFormPayInPrint.do หรือ Click ที่นี่

ขั้นตอนและวิธีการเป็นตามภาพต่อไปนี้

Check Also

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน …