Monday , January 24 2022

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งในกลุ่มบริหารงานทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป) โดยปฏิบัติงานประจำศูนย์ CEC ภายในวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง ภายในปีงบประมาณ 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 โดยยื่นคำร้องขอสมัครและใบสมัครที่งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 มกราคม 2565 ในวันราชการแบ่งออกเป็น 2 ภาค ได้แก่ ภาคเช้า เวลา 8.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น. รายละเอียดเพื่มเติมโหลดได้จากไฟล์เอกสารแนบ

Check Also

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน …