Monday , January 24 2022

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการตำแหน่งครูและมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและมีผู้ผ่านการทดสอบเพื่อมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมชัยมงคล โดยรายงานตัวก่อนเวลา 08.30 น. หากไม่มาตามวันเวลาที่กำหนดในประกาศนี้ถือว่าสละสิทธิ์ โหลดอ่านรายละเอียดรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้ตามไฟล์แนบ

Check Also

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งบริหารงานทั่วไปและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสิ้นสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์จำนวน …