Saturday , August 13 2022

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานรักษาความปลอดภัย)

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคาาว ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 31 มกราคม ถึง 4 กุมภาพันธ์ 2565

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวช.-2565Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวส.-2565Download