Saturday , August 13 2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการครูสาขาเทคนิคคอมพิวเตอร์

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบบรรจุเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ โดยกำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ รวมทั้งสิ้น 6 ราย ตามรายชื่อต่อไปนี้ ทั้งนี้ขอให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการประเมิน โปรดศึกษา กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมิน โดยต้องนำบัตรประจำตัวสอบ และบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นๆที่ราชการออกให้ไปในวันประเมินสมรรถนะทุกครั้ง

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวช.-2565Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวส.-2565Download