Saturday , December 3 2022

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รหัสสาขา 215)

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสินสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ดังนี้ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 8.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

Check Also

ประกาศ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งเอกสาร แคตตาล็อค รายการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียง

โฟลเดอร์เริ่มต้น-5Download