Saturday , August 13 2022

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู และมีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ (รหัสสาขา 215)

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการตำแหน่งครู จำนวน 1 อัตรา บัดนี้การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการได้ดำเนินการสินสุดลงแล้ว โดยมีบุคคลที่ผ่านการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ดังนี้ ขอให้ผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนเวลา 8.30 น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าท่านสละสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวช.-2565Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวส.-2565Download