Saturday , August 13 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศรับสมัครและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สอนประจำสาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ บัดนี้ผลการดำเนินการเลือกสรรของวิทยาลัยฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวตามไฟล์แนบ ขอให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. ณ งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวช.-2565Download ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ-ปวส.-2565Download