Saturday , December 3 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้ประกาศรับสมัครและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่งครู สอนประจำสาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ บัดนี้ผลการดำเนินการเลือกสรรของวิทยาลัยฯ ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและเอกสารหลักฐานที่ใช้ในการรายงานตัวตามไฟล์แนบ ขอให้ผู้ที่ผ่านการเลือกสรรลำดับที่ 1 รายงานตัวและมอบตัวในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 9.00 น. ณ งานบุคลากรวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Check Also

ประกาศ เชิญชวนให้ผู้ประกอบการส่งเอกสาร แคตตาล็อค รายการครุภัณฑ์เครื่องทดสอบโดยไม่ทำลายด้วยคลื่นเสียง

โฟลเดอร์เริ่มต้น-5Download