Sunday , September 25 2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2565

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้มีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. บัดนี้การดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อตามไฟล์เอกสารแนบ

Check Also

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นั้น วิทยาลัยฯจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา …