ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรม

กำหนดการลงทะเบียน เรียนซ่อม, เรียนซ้ำ, เรียนเก็บรายวิชา และการลงทะเบียนล่าช้า

งานทะเบียน เปิดให้นักเรียน นักศึกษา ลงทะเบียนเรียนซ่อม/เรียนซ้ำ ลงทะเบียนล่าช้า ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ EDR ตั้งแต่ วันที่ 17 ตุลาคม ถึง 10 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ »
ลิงค์หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง
ลิงค์ด่วน สอศ.
แนะนำ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
ที่ตั้ง วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ถ.29 ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

สถิติที่น่าสนใจ ปีการศึกษา 2566

0
จำนวนนักศึกษา ปวช.
0
จำนวนนักศึกษา ปวส.
0
จำนวนนักศึกษา ป.ตรี
0
จำนวนสาขาวิชา
0
จำนวนครูผู้สอน
0
จำนวนเจ้าหน้าที่

นางสาวมยุรี ศรีระบุตร

ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

Scroll to Top