คลังภาพ

คลังภาพกิจกรรม แยกเป็นหมวดหมู่ตามกิจกรรม.check it out

ระบบอีเมล์

 

เข้าระบบ e-Mail ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา.check it out

เช็คชื่อเข้าเรียน

 

เข้าระบบการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ติดตามนักเรียน/นักศึกษา แจ้งผลทาง SMS.check it out

วีดีโอกิจกรรม

แหล่งรวมวีดีโอกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา ผ่านเครือข่าย You Tube.check it out

Smaller Default Larger

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

รายงานการบันทึกข้อมูลกิจกรรมหน้าเสาธง

คู่มือเช็คชื่อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

คู่มือเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา

รายงานการขาดเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา

รายงานสรุปครูไม่เช็คชื่อเข้าชั้นเรียนรายวิชา

รายงานการบันทึกข้อมูลเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน

บริการค้นหาข้อมูลแบบละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE การแข่งขันดนตรีไทย ระดับภาคกลาง
วันพฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2557
  การประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับภาค ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557ณ... Read More...
IMAGE เผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2558
วันพฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2557
          ด้วยงานแผนและงบประมาณได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558... Read More...
IMAGE การเลือกตั้งคณะกรรมการ อชท.
วันพุธ, 29 ตุลาคม 2557
           ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาโดยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา... Read More...
IMAGE ขอให้สถานศึกษาใน อศจ. ส่ง นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลพระราชทาน
วันอังคาร, 28 ตุลาคม 2557
สถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอให้คัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา ระดับชั้น ปวช. และ ปวส.... Read More...
IMAGE พิธีลงนามความร่วมมือไทย-อินโดนีเชีย
วันอังคาร, 04 มีนาคม 2557
           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2257 นายจรัล  ยุบรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัด... Read More...
IMAGE หารือความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ไทย - ญี่ปุ่น
วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2557
          ข้อมูลการเดินทางมาหารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองฮามิชิโฮดร จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น... Read More...
IMAGE ทำบุญข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่ 2557
วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2557
          เช้าวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ... Read More...
IMAGE นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชมวิทยาลัย
วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2557
         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2257 นายจรัล  ยุบรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา... Read More...
IMAGE ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบพลังงานทดแทนจากระบบโซล่าเซลล์
วันศุกร์, 12 ธันวาคม 2557
         ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาซื้อ... Read More...
IMAGE ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วันอังคาร, 02 ธันวาคม 2557
          วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา... Read More...
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกระบบโซล่าเซลล์
วันพฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2557
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเรื่อง... Read More...
IMAGE ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า 1 รายการ
วันอังคาร, 25 พฤศจิกายน 2557
          ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะทำการจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา... Read More...
แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้
วันพุธ, 21 พฤษภาคม 2557
ฝ่ายวิชาการขอประชาสัมพันธ์แผนการจัดการเรียนรู้ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ซึ่งมีรายละเอียดตามไฟล์แนบ Read More...
IMAGE คำสั่ง อศจ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "อาชีวะสร้างชาติ"
วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2556
          อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงาน อาชีวะสร้างชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ 7-8... Read More...
IMAGE คำสั่งวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวะสร้างชาติ
วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2556
          วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดการจัดงาน "อาชีวะสร้างชาติ" ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2557... Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2556
วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2557
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัยมงคล Read More...
IMAGE แจ้งกำหนดการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2/2556
วันอาทิตย์, 20 ตุลาคม 2556
แจ้งกำหนดการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2/2556 แหล่งที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ กยส.   Read More...
IMAGE คำสั่ง สอศ. แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันพฤหัสบดี, 09 ตุลาคม 2557
          สำนักงานคณะกรรมการอารอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งที่ 1489/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา... Read More...
IMAGE คำสั่ง สอศ. แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคกลาง
วันพฤหัสบดี, 09 ตุลาคม 2557
          สำนักงานคณะกรรมการอารอาชีวศึกษา ได้มีคำสั่งที่ 1471/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอาชีวศึกษาภาคกลาง... Read More...
IMAGE นโยบายการรับนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา... Read More...
IMAGE คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการรักษาการ (29 ต.ค. 2556)
วันพุธ, 30 ตุลาคม 2556
  คำสั่ง สอศ.ที่ 1722/2556 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 34 ราย Read More...
IMAGE แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ
วันพฤหัสบดี, 05 ธันวาคม 2556
งานประกันคุณภาพขอเชิญชวน ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา... Read More...

ข่าวสำนักอำนวยการ

001268564
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
871
3511
17889
1219908
76808
112028
1268564

Your IP: 54.204.107.48
Server Time: 2014-12-19 07:16:41

Who's Online

มี 31 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บริการด้านการศึกษา

Info
Lorem ipsum dolor sit

Statistic
Lorem ipsum dolor sit

Check it out
Lorem ipsum dolor sit

จุดมุ่งหมาย

Administration. Applying information technology in administration such as web portal, E-office, databases and in building positive images.

Administrator.
Information Data Center.