วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุุธยา

What are the requirements to run Joomla! 1.5?

Joomla! runs on the PHP pre-processor. PHP comes in many flavours, for a lot of operating systems. Beside PHP you will need a Web server. Joomla! is optimized for the Apache Web server, but it can run on different Web servers like Microsoft IIS it just requires additional configuration of PHP and MySQL. Joomla! also depends on a database, for this currently you can only use MySQL.

Many people know from their own experience that it's not easy to install an Apache Web server and it gets harder if you want to add MySQL, PHP and Perl. XAMPP, WAMP, and MAMP are easy to install distributions containing Apache, MySQL, PHP and Perl for the Windows, Mac OSX and Linux operating systems. These packages are for localhost installations on non-public servers only.
The minimum version requirements are:
 • Apache 1.x or 2.x
 • PHP 4.3 or up
 • MySQL 3.23 or up
For the latest minimum requirements details, see Joomla! Technical Requirements.

เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี.

Ayutthaya Technical College is a government institution under the Office of Vocational Education Commission . Located in Ayutthaya vocational education . Vocational . And a Bachelor of technology.

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่: ถ.29 ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000.
 • โทรศัพท์: 0 3532 8289 - 90 , 0 3524 5144 - 5
 • โทรสาร: 0 3532 1956
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

 • Address: 29th Naresuan Rd. Tambon Thawasukri Phra Nakhon SI Ayutthaya, Thailand 13000.
 • Tel: +66 3532 8289 - 90 ,  +66 3524 5144 - 5.
 • Fax: +66 3532 1956.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.