คลังภาพ

คลังภาพกิจกรรม แยกเป็นหมวดหมู่ตามกิจกรรม.check it out

ระบบอีเมล์

 

เข้าระบบ e-Mail ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา.check it out

เช็คชื่อเข้าเรียน

 

เข้าระบบการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน ติดตามนักเรียน/นักศึกษา แจ้งผลทาง SMS.check it out

วีดีโอกิจกรรม

แหล่งรวมวีดีโอกิจกรรมนักเรียน/นักศึกษา ผ่านเครือข่าย You Tube.check it out

Smaller Default Larger

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

รายงานการบันทึกข้อมูลกิจกรรมหน้าเสาธง

คู่มือเช็คชื่อร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

คู่มือเช็คชื่อเข้าเรียนรายวิชา

รายงานการขาดเรียนสำหรับครูที่ปรึกษา

รายงานสรุปครูไม่เช็คชื่อเข้าชั้นเรียนรายวิชา

รายงานการบันทึกข้อมูลเช็คชื่อเข้าชั้นเรียน

บริการค้นหาข้อมูลแบบละเอียด

ข่าวประชาสัมพันธ์

IMAGE ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับ ปวช. ปีการศึกษา 2557
วันพุธ, 02 เมษายน 2557
          ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา 2557... Read More...
IMAGE ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ระดับ ปวส. ปีการศึกษา 2557
วันพุธ, 02 เมษายน 2557
          ตามที่วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาได้เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวส. ประจำปีการศึกษา 2557... Read More...
IMAGE รายชื่อผู้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานอินโดนีเซีย
วันพฤหัสบดี, 20 มีนาคม 2557
          งิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ขอแระกาศจายชื่อผู้ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานประเทศอินโดนีเซียดังต่อไปนี้... Read More...
IMAGE รายวิชาที่เปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556
วันพฤหัสบดี, 06 มีนาคม 2557
          ตามที่วิทยาลัยฯ ได้ประกาศแจ้งกำหนดวันลงทะเบียนภาคเรียนฤูร้อนประจำปีการศึกษา 2556 ไปแล้วนั้น... Read More...
IMAGE พิธีลงนามความร่วมมือไทย-อินโดนีเชีย
วันอังคาร, 04 มีนาคม 2557
           เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2257 นายจรัล  ยุบรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสังกัด... Read More...
IMAGE หารือความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษา ไทย - ญี่ปุ่น
วันพฤหัสบดี, 16 มกราคม 2557
          ข้อมูลการเดินทางมาหารือความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาของนายกเทศมนตรีเมืองฮามิชิโฮดร จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น... Read More...
IMAGE ทำบุญข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันปีใหม่ 2557
วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2557
          เช้าวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2557 วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุ... Read More...
IMAGE นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนจากประเทศอินโดนีเซียเยี่ยมชมวิทยาลัย
วันพฤหัสบดี, 09 มกราคม 2557
         เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2257 นายจรัล  ยุบรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา ก่อสร้างอาคารเรียนฯ
วันพุธ, 19 กุมภาพันธ์ 2557
         ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เรื่อง จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตารางเมตร... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคา เครื่องกลึงฯ
วันพุธ, 29 มกราคม 2557
         ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.... Read More...
IMAGE ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
วันจันทร์, 27 มกราคม 2557
         ตามประกาศวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกลึงขนาดยันศูนย์เหนือแท่น 150 มม.... Read More...
IMAGE ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1920 ตร.ม.
วันจันทร์, 20 มกราคม 2557
          วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นที่ไม่ต่กกว่า 1,920... Read More...
IMAGE คำสั่ง อศจ. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "อาชีวะสร้างชาติ"
วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2556
          อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงาน อาชีวะสร้างชาติ อาชีวศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ 7-8... Read More...
IMAGE คำสั่งวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวะสร้างชาติ
วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2556
          วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดการจัดงาน "อาชีวะสร้างชาติ" ระหว่างวันที่ 7-8 มกราคม 2557... Read More...
IMAGE หยุดเรียนวันที่ 2-3 มกราคม 2557
วันศุกร์, 27 ธันวาคม 2556
          เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดงานอาชีวสร้างชาติ วิทยาลัยฯ จึงขอประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันที่ 2 - 3 มกราคม 2557... Read More...
IMAGE แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557
วันเสาร์, 09 พฤศจิกายน 2556
    งานวางแผนและงบประมาณ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว... Read More...
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2556
วันพฤหัสบดี, 30 มกราคม 2557
สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชัยมงคล Read More...
IMAGE แจ้งกำหนดการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2/2556
วันอาทิตย์, 20 ตุลาคม 2556
แจ้งกำหนดการกู้ยืมผ่านระบบ e-Studentloan ภาคเรียนที่ 2/2556 แหล่งที่มา : ข่าวประชาสัมพันธ์ กยส.   Read More...
IMAGE นโยบายการรับนักเรียน/นักศึกษา ปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดี, 31 ตุลาคม 2556
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียนนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา... Read More...
IMAGE คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการรักษาการ (29 ต.ค. 2556)
วันพุธ, 30 ตุลาคม 2556
  คำสั่ง สอศ.ที่ 1722/2556 แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 34 ราย Read More...
IMAGE แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ระบบสารสนเทศ
วันพฤหัสบดี, 05 ธันวาคม 2556
งานประกันคุณภาพขอเชิญชวน ครู เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา... Read More...

ข่าวสำนักอำนวยการ


นายจรัล  ยุบรัมย์
ผู้อำนวยการ

000536455
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2862
2915
18059
496684
58756
85324
536455

Your IP: 184.73.52.98
Server Time: 2014-04-18 22:51:13

Who's Online

มี 104 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

บริการด้านการศึกษา

Info
Lorem ipsum dolor sit

Statistic
Lorem ipsum dolor sit

Check it out
Lorem ipsum dolor sit

จุดมุ่งหมาย

Administration. Applying information technology in administration such as web portal, E-office, databases and in building positive images.

Administrator.
Information Data Center.