วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุุธยา

27th International & Innovation Exhibition” (ITEX 2016),Malaysia

Development of tiny computer for little inventers,Mr.Tharit Chaimongkhol, Mr.Sanpetch  Trongchitchring,Ayutthaya Technical College is a government institution under the Office of Vocational Education Commission of Thailand.

                   27th International & Innovation Exhibition” (ITEX 2016),Malaysia.

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. ปีการศึกษา 2559 (รอบ 2)

          วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กำหนดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช. และ ปวส. รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและให้เป็นไปตามแผนการเรียน ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559

          วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาขอประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษา เข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2559 โดยจัดให้มีการประกาศไว้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าอาคาร 1 และทาง Website ของวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ขอให้นักเรียนในระดับ ปวส. มารายงานตัว มอบตัว และขึ้นทะเบียนในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 2559 และ ระดับ ปวช. มารายงานตัว มอบตัว และขึ้นทะเบียนเป็นนักเรียนของวิทยาลัยฯ ในวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2559 โดยรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ มีดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม...

เชิญชมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด

งานกิจกรรมขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด "พระวิษณุเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ 27 มกราคม 2559 เวลา 09.00 น.

เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี.

Ayutthaya Technical College is a government institution under the Office of Vocational Education Commission . Located in Ayutthaya vocational education . Vocational . And a Bachelor of technology.

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่: ถ.29 ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000.
  • โทรศัพท์: 0 3532 8289 - 90 , 0 3524 5144 - 5
  • โทรสาร: 0 3532 1956
  • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

  • Address: 29th Naresuan Rd. Tambon Thawasukri Phra Nakhon SI Ayutthaya, Thailand 13000.
  • Tel: +66 3532 8289 - 90 ,  +66 3524 5144 - 5.
  • Fax: +66 3532 1956.
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.