วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุุธยา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับ นายธฤต ไชยมงคล ครู คศ.๑ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ขอแสดงความยินดีกับ นายธฤต  ไชยมงคล ครู คศ.๑ แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ได้นำผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาคอมพิวเตอร์จิ๋วสำหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อย เข้าร่วมจัดแสดนิทรรศการและประกวดแข่งขัน ในงาน 27th International Invention & Innovation Exhibition” (ITEX16) ระหว่าง ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ผลการประกวด ผลงานการพัฒนาคอมพิวเตอร์จิ๋วสำหรับนักประดิษฐ์ตัวน้อย ได้รับรางวัล ITEX SILVER MEDAL จาก Malaysian Invention and Design Society และรางวัล Excellent Award จากหน่วยงาน Inventionspot ประเทศซาอุดิอาระเบีย

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษสาขาไฟฟ้ากำลัง ปี งปม.2559

      ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาไฟฟ้ากำลัง เพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นครูพิเศษสาขาวิทยาศาสตร์ ปี งปม.2559

      ด้วยวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิทยาศาสตร์ เพื่อปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2559 รายละเอียดดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...

27th International & Innovation Exhibition” (ITEX 2016),Malaysia

Development of tiny computer for little inventers,Mr.Tharit Chaimongkhol, Mr.Sanpetch  Trongchitchring,Ayutthaya Technical College is a government institution under the Office of Vocational Education Commission of Thailand.

                   27th International & Innovation Exhibition” (ITEX 2016),Malaysia.

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี.

Ayutthaya Technical College is a government institution under the Office of Vocational Education Commission . Located in Ayutthaya vocational education . Vocational . And a Bachelor of technology.

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่: ถ.29 ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000.
  • โทรศัพท์: 0 3532 8289 - 90 , 0 3524 5144 - 5
  • โทรสาร: 0 3532 1956
  • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

  • Address: 29th Naresuan Rd. Tambon Thawasukri Phra Nakhon SI Ayutthaya, Thailand 13000.
  • Tel: +66 3532 8289 - 90 ,  +66 3524 5144 - 5.
  • Fax: +66 3532 1956.
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.