• ข่าว ประชาสัมพันธ์

 • ข่าวแจ้ง นศ. และบุคลากร

 • ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

 • เอกสาร/ผลงานวิชาการ

 • การปรับเปลี่ยน Web Server ใหม่

  เนื่องจากงานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศได้ดำเนินการเปลี่ยนเครื่อง Server ใหม่ และกำลังปรับเว็บไซต์ของวิทยาลัยใหม่ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมานาน ซึ่งยังมีหน้าเพจบางส่วนที่เข้าถึงไม่ได้  โดยจะเร่งดำเนินการนำเข้าข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเร็วที่สุด  จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

  Read more...
 • รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558

  งานบริหารทั่วไปขอเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งที่ 1/2558 ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอร่ามเรืองรอง เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2558

  Read more...
 • ข่าวด่วนจาก กยศ. เรื่องการต่อสัญญาเงินกู้

   

  ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ให้ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาและรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งเอกสารเพื่อทำสัญญาเงินกู้ที่งานแนะแนวภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 หากไม่ส่งเอกสารตามกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. 

  Read more...
 • ผลงานวิจัยครูและการจัดทำโครงการของนักศึกษา

  งานวิจัยพัฒนา นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ได้ส่งเสริมให้ครูจัดทำผลงานวิจัยในชั้นเรียนและนักเรียน/นักศึกษาจัดทำโครงการสิ่งประดิษฐ์ ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากการเรียนการสอนและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อครุผู้สอนที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา และเพื่อเป็นการรองรับการประกันคุณภาพภายในและภายนอก  

  Read more...

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุุธยา

แผนก IT ออกหน่วยบริการ FixIt Center

 

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ ทีมซ่อมสร้างซ่อมประกอบอคอมพิวเตอร์/ขยายระบบเครือข่าย/ติดตั้ง Internet TV โดยในปีงบประมาณนี้ได้ออกบริการ ณ โรงเรียนบ่อแร่ หมู่ที่ 11 บ้านบ่อแร่ ตำบลหนองขนาก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งได้มอบหมายให้ครูและนักศึกษาร่วมกันทำกิจกรรมครั้งนี้   

Read more ...

เชิญร่วมสักการะบูชาพุทธชยันตรีองค์ดำลานันทา

ขอเชิญร่วมกิจกรรมสักการะบูชา พระพุทธชยันตรีองค์ดำลานันทา ณ  โดมเอนกประสงค์ ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558  ประดิษฐาน ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา ในโครงการ "ธรรมยาตรา สัมมาอาชีวะ" ของมูลนิธีเสถียรธรรมสถาน โดยแม่ชีศันสนีย์ โดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่เวลา 08.30 น. และรับฟังบรรยายพิเศษในเวลา 13.00 น. ณ หอประชุมอร่ามเรืองรอง

ประกาศข่าวด่วนจาก กยศ. (18-08-58)

 

ประกาศ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. ให้ผู้กู้รายเก่าเปลี่ยนระดับการศึกษาและรายเก่าย้ายสถานศึกษาที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ส่งเอกสารเพื่อทำสัญญาเงินกู้ที่งานแนะแนวภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 หากไม่ส่งเอกสารตามกำหนดถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะกู้ยืม กยศ. 

Read more ...

โควต้าระดับปริญญาตรีปีการศึกษา 2559

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 (โควตา) --> Update เมื่อ 18-08-2558

Read more ...

เกี่ยวกับเรา

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาเป็นสถานศึกษาของรัฐบาลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.
ตั้งอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดสอนระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรีสายเทคโนโลยี.

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่: ถ.29 ถนนนเรศวร ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000.
 • โทรศัพท์: 0 3532 8289 - 90 , 0 3524 5144 - 5
 • โทรสาร: 0 3532 1956
 • อีเมล์: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Contact us

 • Address: 29th Naresuan Rd. Tambon Thawasukri Phra Nakhon SI Ayutthaya, Thailand 13000.
 • Tel: +66 3532 8289 - 90 ,  +66 3524 5144 - 5.
 • Fax: +66 3532 1956.
 • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.